Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Queer Exhibition Histories

Queer Exhibition Histories

Bas Hendrikx

Vyzdvihuje úsilí umělců a kurátorů LGBTQIA+, kteří pokročili v přítomnosti LGBTQIA+ v muzeích i ve společnosti. Vytahuje queer výstavy z jejich výklenku ve snaze učinit z nich plnou součást uměleckého kánonu. Ponoří se do (osobních) archivů, aby odhalil tyto alternativní historie. V dějinách uměleckých výstav, které známe, byli LGBTQIA+ umělci a kurátoři vždy podexponovaní nebo zapomenutí. Tento nový titul ze série PLURAL se zaměřuje na tyto zapomenuté a skryté historie tím, že zkoumá širokou škálu výstav a dalších prezentací LGBTQIA+ umělců a kurátorů.

Highlights the efforts of LGBTQIA+ artists and curators that have advanced the LGBTQIA+ presence in museums and society alike.
Brings queer exhibitions out of their niche in an attempt to make them into a full part of the art canon.
Dives into (personal) archives to uncover these alternative histories.In the histories of art exhibitions that we know, LGBTQIA+ artists and curators have always been underexposed or forgotten. This new title in the PLURAL series focuses on these forgotten and hidden histories, by scrutinizing a wide variety of exhibitions and other presentations by LGBTQIA+ artists and curators.

více informací ...
690,00 Kč Skladem 1 ks

s DPH

Queer Exhibition Histories se skládá z případových studií, rozhovorů a esejů, které zdůrazňují různé queer výstavy a jejich způsoby prezentace a archivace. Mnohé z těchto projektů měly krátké trvání nebo byly realizovány mezi zdmi soukromého nebo domácího prostoru, daleko za hranicemi jakéhokoli institucionálního uznání. Výstavy se proto realizovaly s omezeným rozpočtem, nebyly téměř zdokumentovány a získaly téměř žádnou mediální pozornost. Z tohoto důvodu je odkaz těchto projektů velmi závislý na osobních archivech, vzpomínkách a vybavení, jejichž záznamy není vždy snadné najít. Akce byly nejen umělecké, ale mohly být stejně tak diskurzivní, aktivistické a vzdělávací nebo sloužit jako nástroj pro budování komunity. Na křižovatce queerness a současného umění, Queer Exhibition Histories zkoumá, jak úsilí LGBTQIA+ umělců a kurátorů posunulo jejich veřejnou přítomnost.

Queer Exhibition Histories is composed of case studies, interviews and essays that emphasize different queer exhibitions and their modes of presentation and archiving. Many of these projects were short-lived or were executed between the walls of the private or domestic space, far beyond the scope of any institutional recognition. Therefore, the exhibitions materialized on limited budgets, were hardly documented and received barely any media coverage. For this reason, the legacy of these projects is highly dependent on personal archives, memories and paraphernalia, whereof the entries are not always easy to find. The events were not only artistic, but they could equally be discursive, activist and educational, or serve as a tool for community building. At the intersection of queerness and contemporary art, Queer Exhibition Histories investigates how the efforts of LGBTQIA+ artists and curators have advanced their public presence.

Autor
Bas Hendrikx
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2023
ISBN
978-94-93246-13-3
Jazyk
Anglicky
Počet stran
288
Vazba
Brožovaná
Rozměr
230 x 170

Mohlo by vás zajímat

Feminist Art Activisms and Artivisms

670,00 Kč

670,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku