Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Co je českého na umění v Čechách?

Obrázek: 49

Co je českého na umění v Čechách?

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z
nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je
ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a v kontrastu vůči
němu pěstovat transnacionální dějiny. Jak naznačuje
ironicky míněný titul knihy, tento přístup může být
obzvláště produktivní ve střední Evropě, která vždy byla
doménou multikulturní reality a uměleckých cirkulací.
Ústředním tématem je migrace umělců či historiků
umění a cirkulace idejí nebo vizuálních forem. Autor se
v několika studiích pokouší o komparativní
uměleckohistorický přístup, v dalších překračuje
tradiční regionální hranice a nastoluje středoevropská
témata. Grafika Štěpán Malovec.

více informací ...
700,00 Kč Skladem 5 ks

s DPH

Jindřich Vybíral působí na UMPRUM od roku 1996, od roku 2019
je zde rektorem. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20.
století a metodologii dějin umění. Je autorem či editorem mnoha
odborných studií a publikací, např. Reissigova vila v Brně a
reforma rodinného domu po roce 1900 (UMPRUM 2011), Friedrich
Ohmann (UMPRUM 2013), Leopold Bauer (české vydání,
UMPRUM 2015; německé vydání, Birkhäuser / UMPRUM 2018),
Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
(UMPRUM 2019), Síla i budoucnost jest národu národnost
(UMPRUM 2020).

ISBN
978-80-88308-61-4
Počet stran
480