Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Latent Figures

Latent Figures

Jannis Maroscheck

Tři roky po Shape Grammars (2020) se Jannis Maroscheck vrací s aktualizovaným pohledem k AI generované grafice a hlavním motivem masově vyráběných nápadů: Latent Figures.

Maroscheck, který hledal formy vyjádření skryté mezi starověkými runami a logy y2k, středověkými monogramy a klipartovými ilustracemi, hieroglyfy a ikonami akcií, vyvinul systémy založené na umělé inteligenci, které spojují sdílený vizuální slovník navržený lidmi napříč epochami, kontinenty a kulturami. Základní proces simuluje lidskou inspiraci, ale je to analytický, objektivní proces. Systémy považují formu za čistou formu. Neodkazují se na věci skutečného světa. Při tom mají tvrdohlavou intenzitu, která vypadá méně jako lidská kreativita a spíše jako zvláštní, nezastavitelná síla přírody.

Three years after Shape Grammars (2020), Jannis Maroscheck returns with an updated look on machine-generated graphics and the core motif of mass produced ideas: Latent Figures.

Looking for forms of expression hidden between ancient runes and y2k logos, medieval monograms and clip art illustrations, hieroglyphs and stock icons, Maroscheck developed AI-based systems to merge the shared visual vocabulary designed by humans across eras, continents and cultures. The underlying process simulates human inspiration, but it is an analytical, objective process. The systems consider form as pure form. They draw no reference to real-world things. In doing so, they have a stubborn intensity to them, that seems less like human creativity and more like a strange, unstoppable force of nature.

více informací ...
875,00 Kč Skladem 3 ks

s DPH

Výsledný katalog je ponorem do vnitřního fungování AI, která neviděla nic jiného než grafické tvary a symboly. S tímto druhem slovníku vytváří Maroscheck vizuální jazyk, který kombinuje pragmatickou estetiku grafického designu s nepolapitelnými obrazy. Soubor tvarů, které se často přibližují něčemu, co víme nebo čemu rozumíme, ale jejich význam se tak úplně nechce vyřešit, točí se kolem sebe, někde mezi významem a nesmyslem. Nabízí prostor pro promítnutí vlastní fantazie a nacházení nových nápadů.

The resulting catalog is a dive into the inner workings of an AI that has seen nothing but graphic shapes and symbols. With this sort-of-dictionary, Maroscheck creates a visual language that blends pragmatic graphic design aesthetics with elusive imagery. A collection of shapes that often approximate something we know or can understand, but their meaning doesn‘t quite want to resolve, they revolve around themselves, somewhere between meaning and nonsense. Offering a space to project ones own imagination and come across new ideas.

Autor
Jannis Maroscheck
Nakladatel
Slanted Publishers
Rok vydání
2023
ISBN
9783948440664
Jazyk
Anglicky
Počet stran
224
Vazba
Brožovaná
Rozměr
210x265

Mohlo by vás zajímat

Letterform Variations

Slanted Publishers

875,00 Kč

875,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Shape Grammars

Jannis Maroscheck

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku