Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Dům a zahrada

Dům a zahrada

Amálie Buldandrová, Kateřina Vídenová

Publikace je kolektivním sborníkem a teoreticko-uměleckou reflexí projektu Centra pro umění a ekologii UMPRUM. Podobně jako archiv projektu zachycuje jeho procesuálnost v letech 2022–2024 a shrnuje jak teoreticko-metodologické, tak imaginativní a vizuální uvažování o tématech umění, ekologie, inkluze, ekofeminismu, nerůstu a komunitního soužití ve veřejném prostoru. 

The publication is a collective collection and theoretical-artistic reflection of the project of the Center for Art and Ecology UMPRUM. Similar to the archive of the project, it captures its processuality in the years 2022–2024 and summarizes both theoretical-methodological as well as imaginative and visual thinking on the topics of art, ecology, inclusion, ecofeminism, non-growth and community coexistence in public space. 

více informací ...
600,00 Kč Skladem 4 ks

s DPH

Kniha čerpá zejména ze tří mezinárodních a mezioborových sympozií, která se konala na Kafkárně pod záštitou Centra pro umění a ekologii UMPRUM v letech 2022–2023. Staví tak mj. na příspěvcích pozvaných účastníků a účastnic. Kniha je spíše ne zcela uzavřenou úvahou či metodickým návodem, jak centrum umění a ekologie vytvořit, otevřeným procesem výměny a interakce na zkoumaná témata a jevy. Grafika Magdalena Konečná, Žofia Fodorová. Vychází za finanční podpory Iceland Liechtenstein Norway grants, Státního fondu kultury ČR a Ministerstva kultury ČR.

The book draws in particular from three international and interdisciplinary symposia that took place at the Kafkárna under the auspices of the UMPRUM Center for Art and Ecology in 2022-2023. It thus relies on, among other things, the contributions of invited participants. Rather, the book is a not completely closed reflection or methodical guide on how to create an art and ecology center, an open process of exchange and interaction on the topics and phenomena under investigation. Graphics by Magdalena Konečná, Žofia Fodorová. It is published with the financial support of Iceland Liechtenstein Norway grants, the State Culture Fund of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Autor
Amálie Buldandrová, Kateřina Vídenová
Nakladatel
UMPRUM
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-88622-01-7
Jazyk
Česky
Počet stran
432
Vazba
Brožovaná
Rozměr
190 x 250 mm