Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Antikomunistické manifesty

Antikomunistické manifesty

John V. Fleming

Předmětem fundované a čtivé Flemingovy práce je čtveřice vlivných knih, které formovaly studenou válku

The subject of Fleming's informed and readable work is a quartet of influential books that shaped the Cold War

více informací ...
470,00 Kč Skladem 3 ks

s DPH

Tma o polednách (1940) maďarského novináře a intelektuála Arthura Koestlera, Ze tmy (1941) německého námořníka a dělnického aktivisty Jana Valtina, Zvolil jsem svobodu (1946) sovětského inženýra Viktora Kravčenka a Svědek (1952) amerického žurnalisty Whittakera Chamberse. Všichni autoři byli pravověrnými komunisty, které trpká deziluze přivedla k odklonu od jejich ideologie; všichni o tomto zvratu napsali emotivní svědectví. Příběhy všech těchto čtyř knih a jejich autorů zasazuje John V. Fleming do širokého historického kontextu třicátých až padesátých let 20. století a rozebírá je ve všemožných souvislostech od politologických, literárněkritických až po psychologické. Především ukazuje na téměř fatální iluze levicové a částečně i liberální západoevropské veřejnosti ve vztahu ke stalinismu, komunismu a Sovětskému svazu zejména po druhé světové válce i obdobnou situaci americké veřejnosti hlavně během války. Nebezpečí vlivu stalinských komunistických stran na Západě a jejich sympatizantů bylo všeobecně podceňováno. Při demaskování vražedné a nelidské povahy sovětského systému sehrály - jak Fleming přesvědčivě ukazuje - čtyři analyzované knihy, "antikomunistické manifesty", velice důležitou roli a napomohly k porážce stalinistických sympatizantů a k reorientaci západní veřejnosti a politických reprezentací směrem k obraně demokratických a liberálních hodnot.

Darkness at Noon (1940) by Hungarian journalist and intellectual Arthur Koestler, Out of the Darkness (1941) by German sailor and labor activist Jan Valtin, I Chose Freedom (1946) by Soviet engineer Viktor Kravchenko, and Witness (1952) by American journalist Whittaker Chambers. All of the authors were orthodox communists who had been led by bitter disillusionment to depart from their ideology; all wrote emotional accounts of this reversal. John V. Fleming sets the stories of these four books and their authors in the broad historical context of the 1930s through the 1950s, and discusses them in everything from political science, literary criticism, and psychology. Above all, he shows the almost fatal illusions of the left-wing and partly liberal Western European public in relation to Stalinism, communism and the Soviet Union especially after the Second World War, as well as the similar situation of the American public especially during the war. The danger of the influence of Stalinist communist parties in the West and their sympathizers was generally underestimated. In exposing the murderous and inhuman nature of the Soviet system, the four books analyzed, the "anti-communist manifestos," played a very important role, as Fleming convincingly shows, in helping to defeat Stalinist sympathizers and reorient the Western public and political representations toward the defense of democratic and liberal values.

 

Autor
John V. Fleming
Nakladatel
Maraton
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-88411-19-2
Jazyk
česky
Počet stran
384
Vazba
Měkká
Rozměr
133 x 206 x 38

Mohlo by vás zajímat

Hella

Alena Machoninová

358,00 Kč

358,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Já Tituba, černá čarodějnice ze Salemu

Maryse Condé

300,00 Kč

300,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku