Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

ABCD / ČESKÁ FUNKCIONALISTICKÁ TYPOGRAFIE 1927–1940

ABCD / ČESKÁ FUNKCIONALISTICKÁ TYPOGRAFIE 1927–1940

Karel Císař

Publikace formou fotografické dokumentace a podrobného komentáře zpřístupňuje nejvýznamnější ukázky funkcionalistické typografie ze soukromé sbírky pedagoga UMPRUM Karla Císaře. Autor tím navazuje na podobně koncipované předešlé monografie Zdeňka Primuse či Johna Vloemanse. Oproti nim se však soustřeďuje výhradně na funkcionalistickou typografii přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, od slavného Rossmannova sborníku Fronta přes Teigovy architektonické publikace, Sutnarovy výstavní katalogy a Tschinkelovy didaktické příručky, až po méně známé soukromé tisky Antonína Jera. V katalogu pak zohledňuje především jejich – pro funkcionalismus charakteristické – spojení abstraktních forem s fotografiemi nové věcnosti, které měly vést k vytvoření „nového druhu obrazového písma“. Záměrem publikace není pouze prezentovat izolované knižní obálky, ale také srovnat grafické řešení souborů a sledovat užívání prázdného prostoru, redukci geometrických prvků, použití obrazové statistiky a fotomontážních postupů na obálkách. Kniha není určena jen odborníkům z oblasti dějin grafického designu či dějin moderního umění, ale i ostatním zájemcům o tuto problematiku. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.

The publication, in the form of photographic documentation and detailed commentary, makes available the most important examples of functionalist typography from the private collection of UMPRUM teacher Karel Císař. The author thus follows on from similarly conceived previous monographs by Zdenek Primus and John Vloemans. Against them, however, he concentrates exclusively on the functionalist typography of the turn of the 1920s and 1930s, from Rossmann's famous collection Fronta to Teig's architectural publications, Sutnar's exhibition catalogs and Tschinkel's didactic manuals, to the lesser-known private prints of Antonín Jero. In the catalogue, he mainly takes into account their - characteristic for functionalism - combination of abstract forms with photographs of new materiality, which should lead to the creation of a "new type of pictorial writing". The intention of the publication is not only to present isolated book covers, but also to compare the graphic solutions of the files and observe the use of empty space, the reduction of geometric elements, the use of image statistics and photomontage procedures on the covers. The book is intended not only for experts in the history of graphic design or the history of modern art, but also for other people interested in this issue. Graphics by Petr Bosák, Robert Jansa.

450,00 Kč Skladem 7 ks

s DPH

Autor
Karel Císař
Nakladatel
umprum
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-88308-90-4
Jazyk
česky
Počet stran
128
Vazba
V8a (šitá)
Rozměr
220 x 300 mm