Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Neohlížej se, zkameníš

Neohlížej se, zkameníš

Alena Wagnerová

Odboj proti nacismu se může s odstupem téměř osmi dekád zdát jako známá a uzavřená kapitola. Kniha však přináší strhující a málo známý příběh mladých lidí ze Smíchova, jimž se do cesty životem postavila nacistická diktatura a oni se rozhodli proti ní bojovat. Kniha napsaná na základě deníků a dopisů hlavních aktérů a desítek rozhovorů s pamětníky a pamětnicemi tehdejších událostí nám dává nahlédnout do myšlení, pochyb, prožívání a jednání členů a členek odbojové skupiny Předvoj a na těžké zkoušky, kterým byli vystaveni.

Mladí lidé, jejichž názory se zpočátku formovaly v evangelickém sboru Na Santošce na Smíchově, se postupně dostali k marxistickému pohledu na svět, ale bez kontaktu na tehdejší komunistickou stranu. Tato myšlenková a organizační nezávislost se stala v poúnorové době nepohodlnou. Nevyhovovala stalinskému dogmatismu, a proto mohla být tato kniha poprvé publikována až v roce 1968. Připomínat si hrdiny a hrdinky protifašistického odboje je ale dnes ještě důležitější než dříve, protože, jak se píše v doslovu, pravda se dá znásilňovat nejen falešnou interpretací, ale i tím, jak a o čem se mlčí.

Almost eight decades later, the resistance against Nazism may seem like a familiar and closed chapter. However, the book brings an exciting and little-known story of young people from Smíchov, who were faced with the Nazi dictatorship and decided to fight against it. The book, written on the basis of the diaries and letters of the main actors and dozens of interviews with witnesses of the events of that time, gives us an insight into the thinking, doubts, experiences and actions of the members of the resistance group Předvoj and the difficult trials they were subjected to.

Young people, whose views were initially formed in the evangelical church Na Santoška in Smíchov, gradually came to a Marxist view of the world, but without contact with the then communist party. This independence of thought and organization became inconvenient in the post-February period. It did not suit Stalin's dogmatism, which is why this book could only be published for the first time in 1968. However, remembering the heroes and heroines of the anti-fascist resistance is even more important today than before, because, as it is written in the afterword, the truth can be violated not only by false interpretation, but also by how and what they keep silent about.

více informací ...
330,00 Kč Skladem 4 ks

s DPH

Alena Wagnerová, spisovatelka, kulturní publicistka a orální historička, se narodila v Brně, vystudovala biologii, pedagogiku a později divadelní vědu. Žije v Praze a v Saarbrückenu a píše česky i německy. Systematicky se věnuje kulturním dějinám střední Evropy, česko-německým vztahům a postavení ženy v moderní společnosti.

Alena Wagnerová, writer, cultural columnist and oral historian, was born in Brno, studied biology, pedagogy and later theater science. He lives in Prague and Saarbrücken and writes in Czech and German. It systematically deals with the cultural history of Central Europe, Czech-German relations and the position of women in modern society.

Autor
Alena Wagnerová
Nakladatel
Neklid
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-908807-1-9
Jazyk
Česky
Počet stran
221
Vazba
Brožovaná
Rozměr
110x180