Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

BENCH, VOL. I

BENCH, VOL. I

Monika Janulevičiūtė

BENCH, VOL. I obsahuje 378 screenshotů laviček nalezených v seznamech nemovitostí – od letních domů, usedlostí, stodol, zahradních domků, dřevěných přístřešků až po mycí domy a sauny – v provinciích a městech Litvy.

Tento archivní svazek představuje různé malé dřevěné lavice, aniž by je odstraňoval z jejich obvyklých míst nebo je nutil do striktních typologií. Většinu fotografií pořizují realitní kanceláře, některé vlastníci domu nebo příbuzní. Domy a jejich lavičky pocházejí z okrajových vesnic a měst v Litvě a jsou uvedeny na realitních stránkách v ceně „méně než 50 000 eur“. Tyto snímky zachycují život a stav domu, vrstvy rekonstrukcí a aktualizací, stejně jako občasné kosmetické úpravy při jejich prodeji. Ve většině případů, jak uvidíte, se zdá, že život byl odstraněn poměrně nedávno, nebo vůbec ne – polévka je ještě teplá. Život je zachován tak, jak je, a s lavičkami na okrajích. Tašky, nářadí, přikrývky, jablka, sníh – každodenní nepořádek života – najdete nerušeně. Každá fotografie poskytuje mnoho vodítek: vstupní lavice je soukromá i společná; kuchyňská lavice je jak pro práci, tak pro zábavu; lavice v kůlně je na opalování a práce na zahradě. Doprovázejí domácnost a jsou energičtí, tvrdohlaví a rozmarní jako koně, jehňata, kozy a strážní psi.

BENCH, VOL. I contains 378 screenshots of benches found in real estate listings – from summer houses, homesteads, barns, garden houses, timber sheds to wash houses and saunas – in provinces and towns of Lithuania.

This archival volume presents a variety of small wooden benches, without removing them from their usual spots nor forcing them into strict typologies. Most photographs are taken by realtors, some by the house owners or relatives. The houses and their benches are from peripheral villages and towns in Lithuania, listed on real estate sites costing “under 50,000 Euros”. These images capture life and the state of the house, the layers of refurbishments and updates, as well as the occasional cosmetic touches for their sale. In most cases, as you will see, it seems like life was removed quite recently, or not at all – the soup is still warm. Life is retained as it is and with benches in the margins. Bags, tools, blankets, apples, snow – the daily clutter of life – are found undisturbed. Each photograph gives many clues: the entrance bench is both private and common; the kitchen bench is both for work and pastime; the shed bench is for sunbathing and yard chores. They accompany the household and are as energetic, stubborn and capricious as horses, lambs, goats, and guardian dogs.

více informací ...
420,00 Kč Skladem 1 ks

s DPH

Monika Janulevičiūtė je litevská designérka a umělkyně. Upřímnost lavičky pro ni spojuje design, řemeslo a umění. Lavička zaujímá středové místo až do extrému. Mnohostranný každodenní subjekt, který se otáčí kolem své svislé osy a ukazuje elastické vazby na život a funkčnost.

Shromáždilo a navrhla Monika Janulevičiūtė.

Monika Janulevičiūtė is a Lithuanian designer and artist. For her, the frankness of bench-making binds design, craft and art practices together. The bench takes a centre place to the extreme. A multifaceted quotidian subject swivelling around its vertical axis, showing the elastic attachments to life and functionality.

Gathered and designed by Monika Janulevičiūtė.

Autor
Monika Janulevičiūtė
Nakladatel
TLTR Press
Jazyk
Anglicky
Počet stran
380
Vazba
Vázaná