Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

WetGet

Wet Crew

Magazín WetGet s příběhy z cest a tipy, triky pro bezradné cestovní začátečníky. Vzhled časopisu ledabyle paroduje teenage magazíny z počátku milénia a tak při jeho nákupu byl součástí prvního vydání v každém z nich jako dárek buď drobný šperk nebo nalezená maličkost z cesty.

WetGet magazine with travel stories and tips, tricks for clueless travel beginners. The appearance of the magazine casually parodies teenage magazines from the beginning of the millennium, so when you bought it, the first issue was included in each of them as a gift, either a small piece of jewelry or a found trifle from the trip.

více informací ...
300,00 Kč Skladem 10 ks

s DPH

WET crew vznikla v roce 2020. V prvopočátku je při tvorbě pojilo především graffiti, ale věnují se i poezii a umělecké tvorbě. Hledaly příjemný ženský kruh, ve kterém by mohly sdílet pocity, předávat si názory, učit se a společně růst. 
Jednotlivá písmena WET neznamenají zvlášť nic, jako to často bývá u jiných crew, význam tvoří celek. Dané slovo dokáže často vyvolat erotický náboj, který není míněn vulgárně, ale má tendenci, v kombinaci s čistě ženskou crew, provokovat a rebelsky narážet na stále současný sexismus. V jejich práci se často odráží prvky mytologie, pohádek, a tak ani v tomhle případě je neopouští a halí se do tajemstvích bájných vodních nymf - najád.

WET crew was founded in 2020. In the beginning, they were primarily drawn to graffiti, but they are also engaged in poetry and artistic creation. They were looking for a nice female circle in which they could share feelings, exchange opinions, learn and grow together.
The individual letters WET do not mean anything in particular, as is often the case with other crews, the meaning is the whole. The given word can often evoke an erotic charge, which is not meant to be vulgar, but tends, in combination with an all-female crew, to provoke and rebel against the ever-present sexism. Elements of mythology and fairy tales are often reflected in their work, so even in this case they do not leave them behind and wrap themselves in the secrets of mythical water nymphs - naiads.

Autor
WET crew
Rok vydání
2023
Jazyk
Anglicky
Počet stran
-
Vazba
Sešívaná
Rozměr
-