Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Společnost spektáklu

Společnost spektáklu

Guy Debord

Společnost spektáklu (1967) je nejzávažnější teoretickou prací francouzského situacionisty Guye Deborda (1931–1994). Tvořivě v ní navazuje na Hegela, Marxe a Lukácse, aby postihl strukturu, fungování a rozpory soudobé kapitalistické společnosti, a to zejména její západní formy. Kniha silně ovlivnila nejen společenskou a kulturní kritiku následujících desetiletí, ale i praktickou podobu protestů, které se snažily a snaží „uškodit spektakulární společnosti“. Její myšlenky našly v roce 1968 rozsáhlou odezvu mezi revoltujícím francouzským studentstvem. 

V češtině druhé, zcela přepracované vydání s rozšířeným poznámkovým aparátem.

The Society of the Spectacle (1967) is the most serious theoretical work of the French Situationist Guy Debord (1931–1994). In it, he creatively follows Hegel, Marx and Lukács in order to affect the structure, functioning and contradictions of contemporary capitalist society, especially its Western forms. The book strongly influenced not only the social and cultural criticism of the following decades, but also the practical form of protests that tried and are trying to "harm spectacular societies". Her ideas found a wide response in 1968 among the revolting French students.

In Czech, the second, completely revised edition with extended notes.

více informací ...
350,00 Kč Skladem 9 ks

s DPH

Guy DEBORD (1931–1994) byl francouzský marxistický teoretik, spisovatel, filmař a vůdčí osobnost Situacionistické internacionály (SI), jež navazovala na dřívější umělecká hnutí dadaismu, surrealismu a lettrismu. Narodil se v roce 1931 v Paříži, nedokončil studia práv a svůj život se rozhodl věnovat politicko-uměleckým experimentům a teoretické práci nesmiřitelného společenského kritika. V druhé polovině padesátých let se podílel na založení SI, která si kladla za úkol propojit moderní umění a radikálně-levicovou politiku, a tak napomoci ke zničení kapitalismu v jeho západní i východní formě. Podle situacionistů se sociální revoluce nemohla omezit jen na změnu produkčních vztahů, ale měla zahrnovat i proměnu každodenního života.

Guy DEBORD (1931–1994) was a French Marxist theorist, writer, filmmaker and a leading figure in the Situationist International (SI), which followed the earlier art movements of Dadaism, Surrealism and Lettrism. Born in 1931 in Paris, he did not finish his law studies and decided to devote his life to political-artistic experiments and the theoretical work of an implacable social critic. In the second half of the 1950s, he participated in the founding of SI, which set itself the task of connecting modern art and radical-leftist politics, thus helping to destroy capitalism in its Western and Eastern form. According to the situationists, the social revolution could not be limited to the change of production relations, but should also include the transformation of everyday life.

Autor
Guy Debord
Nakladatel
Utopia Libri
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-908192-9-0
Jazyk
česky
Počet stran
200
Vazba
Vázaná
Rozměr
105 x 180

Mohlo by vás zajímat

Neúplný atlas regenerace

Utopia Libri

330,00 Kč

330,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Pikola

Miroslav Farkas

210,00 Kč

210,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Továrna na lži

Vojtěch Pecka

370,00 Kč

370,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Glitch feminismus: manifest

Legacy Russell

296,00 Kč

296,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Jsou věznice překonané?

Angela Y. Davis

240,00 Kč

240,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Utopistika: historické rozhodování ve 21. století

Immanuel Wallerstein

280,00 Kč

280,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Autobiografie chobotnice

Vinciane Despret

280,00 Kč

280,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Bílí, ale ne tak docela

Ivan Kalmar

370,00 Kč

370,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Jestli mám zemřít, ať je to příběh - Palestina v českých perspektivách

Tereza Langrová

350,00 Kč

350,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku