Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Za svobodu je třeba neustále bojovat: Vybrané texty 1968-1989 / Petr Uhl

Za svobodu je třeba neustále bojovat: Vybrané texty 1968-1989 / Petr Uhl

Petr Uhl / Matěj Metelec (ed.)

Kniha přináší výbor textů z let 1969-1989, tedy práce, jež shrnují myšlenkový kvas okruhu Hnutí revoluční mládeže, Program společenské samosprávy a ty nejdůležitější Uhlovy texty z éry Charty 77. Jedná o význačné dokumenty k dějinám opozice proti komunistickému režimu v Československu, a v užším smyslu československého disentu, ale také o významný příspěvek k levicové kritice komunistických diktatur. Tento proud byl po roce 1989 přehlížený a opomíjený, bez něj ale nejen nemůžeme porozumět našim nejnovějším dějinám, ale ani se zcela vyrovnat s dědictvím komunistického režimu. Kniha se naší zaplnit bílé místo v našich dějinách a v politickém myšlení!

The book presents a committee of texts from the years 1969-1989, i.e. works that summarize the intellectual ferment of the Revolutionary Youth Movement, the Program of Social Self-Government and the most important Uhl texts from the era of Charter 77. These are important documents on the history of the opposition against the communist regime in Czechoslovakia, and in in the narrower sense of Czechoslovak dissent, but also a significant contribution to left-wing criticism of communist dictatorships. This stream was overlooked and neglected after 1989, but without it we not only cannot understand our most recent history, but also cannot fully come to terms with the legacy of the communist regime. The book will fill our blank space in our history and in political thought!

více informací ...
550,00 Kč Skladem 6 ks

s DPH

Petr Uhl patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Poprvé byl zatčen v roce 1969 za svou činnost v rámci Hnutí revoluční mládeže, které lze označit za československou odpověď na studentská hnutí v západní Evropě. Právě procesem s levicově orientovanými mladými lidmi začal normalizační režim roztáčet kola trestní represe svých odpůrců, přičemž sám Petr Uhl si z něj odnesl, jak se pak stalo jeho „zvykem“ trest nejvyšší, čtyři roky.

Po propuštění se podílel na formování Charty 77, vydával její neoficiální věstník Informace o Chartě a stal se spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Právě za činnost ve VONSu byl v procesu, v němž byli odsouzeni také Václav Havel, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Ota Bednářová a Dana Němcová, potrestán dalším odnětím svobody, tentokrát na pět let. Ani to jej ale neodradilo od boje proti diktatuře, po návratu z vězení dál vydával „Infochy“, podílel se na činnosti Východoevropské informační agentury – a také psal.

Petr Uhl was one of the most prominent figures of Czechoslovak dissent. He was arrested for the first time in 1969 for his activities within the Revolutionary Youth Movement, which can be described as the Czechoslovak answer to student movements in Western Europe. It was through the trial of left-oriented young people that the normalization regime began to spin the wheels of criminal repression of its opponents, while Petr Uhl himself received the maximum sentence of four years, as became his "custom".

After his release, he participated in the formation of Charter 77, published its unofficial newsletter Informazione o Charter, and became a co-founder of the Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted. It was for his activities in VONS that he was punished with another imprisonment, this time for five years, in the trial in which Václav Havel, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Ota Bednářová and Dana Němcová were also convicted. Even that did not deter him from the fight against the dictatorship, after returning from prison he continued to publish "Infochy", participated in the activities of the East European Information Agency - and also wrote.

Autor
Matěj Metelec (ed.)
Nakladatel
Neklid
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-908247-1-3
Jazyk
česky
Počet stran
566
Vazba
Brožovaná
Rozměr
130 x 200

Mohlo by vás zajímat

Sbohem kapitalismu

Jérôme Baschet

295,00 Kč

295,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Anarchie tady a teď. Antiautoritářská politika od praxe k teorii

Uri Gordon

295,00 Kč

295,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku