Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Compassion

Compassion

Jeroen Boomgaard

A Paradox in Art and Society - Paradox v umění a společnosti

How can art draw attention to ethical issues in society?
Asks what compassion can mean in the arts, and what role art can have in creating it and spreading it on a social and political level.

A Paradox in Art and Society

Jak může umění upozorňovat na etické problémy ve společnosti?
Ptá se, co může znamenat soucit v umění a jakou roli může mít umění při jeho vytváření a šíření na sociální a politické úrovni.

více informací ...
510,00 Kč Skladem 3 ks

s DPH

Tato kniha zkoumá, jaký prostor může umělecké dílo zaujímat ve veřejné doméně, jak může upozornit na etické problémy ve společnosti a jak může podnítit jednotlivce a skupiny k akci. Svým hybridním charakterem si klade za cíl být případovou studií pro odlišnou formu analýzy umění, která nejenže přináší příspěvky od historiků umění, umělců, kurátorů a akademiků, ale také se zabývá specifickou rolí umění: jeho autonomií, jeho místem v společenskou a filozofickou debatu a roli, kterou hraje při určování lidských hodnot. Činí tak prostřednictvím zkoumání konceptuálního uměleckého díla Flag of Compassion, které iniciovala umělkyně Rini Hurkmans. Compassion: A Paradox in Art and Society se ptá, co může znamenat soucit v umění a jakou roli může mít umění při jeho vytváření a šíření na sociální a politické úrovni, přičemž se od teorie a filozofie soucitu přechází k analýze konkrétního umění.

This book investigates what space an artwork can occupy in the public domain, how it can draw attention to ethical issues in society, and how it can spur individuals and groups into action. With its hybrid character it aims to be a case study for a distinct form of art analysis, one that not only brings in contributions from art historians, artists, curators and academics but also addresses the specific role of art: its autonomy, its place in societal and philosophical debate, and the part it plays in determining human values. It does so through an exploration of the conceptual artwork Flag of Compassion, initiated by artist Rini Hurkmans. Compassion: A Paradox in Art and Society asks what compassion can mean in the arts, and what role art can have in creating it and spreading it on a social and political level, moving from the theory and philosophy of compassion into an analysis of concrete artistic interventions.

Autor
Jeroen Boomgaard, Rini Hurkmans, Judith Westerveld
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2017
ISBN
978-94-92095-29-9
Jazyk
Anglicky
Počet stran
200
Vazba
Brožovaná
Rozměr
220 x 170

Mohlo by vás zajímat

Being Public

Jeroen Boomgaard, Rogier Brom

510,00 Kč

510,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku