Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Club of opportunities / The Garden of Problems

Club of opportunities / The Garden of Problems

Kniha podrobně odkrývá problémy obsažené ve výstavním projektu Club of Opportunities, epizodickém vyprávění umělce Jakuba Jansy. Vystupují zde hybridní lidsko-zeleninové bytosti, které nám přibližují témata kulturních a třídních vztahů, hierarchie a autority. Prostřednictvím textů přizvaných autorek a autorů, jako jsou Michal Novotný, Julie Béna, Kamil Nábělek, Noemi Purkrábková, Jozef Mrva ml., Ernestyna Orlowska, Klára Vlasáková či Jan Bělíček, se dostáváme na kloub různým problémům – s celerovou ontologií, černou magií, humorem, ztrátou vize budoucnosti a zejména se zakořeněním.

The book reveals in detail the problems contained in the exhibition project Club of Opportunities, an episodic narrative by the artist Jakub Jansy. It features hybrid human-vegetable beings who bring us closer to the themes of cultural and class relations, hierarchy and authority. Through the texts of invited authors such as Michal Novotný, Julie Béna, Kamil Nábělek, Noemi Purkrábková, Jozef Mrva Jr., Ernestyna Orlowska, Klára Vlasáková and Jan Bělíček, we get to grips with various issues - with celery ontology, black magic, humour, loss of vision of the future and, above all, rootedness.

více informací ...
550,00 Kč Skladem 2 ks

s DPH

Jakub Jansa je umělec kombinující různá média od filmu přes instalace až po živé performance. Jeho výstavy mají tendenci splývat s architekturou míst, které obývají. Připomínají filmové nebo televizní kulisy, kde se vyprávění postupně odvíjí prostřednictvím pečlivě promyšlené dramaturgie jednotlivých prvků (videa, objektů, živé akce). Jansa představil svou práci mimo jiné na bienále v Lublani (2021), v CCA v Tel Avivu (2019), HEK v Basileji (2020), Pioneer Works v New Yorku (2018, PAF) nebo na bienále v Athénách (2018). Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2021. Nejnovější, osmá epizoda Klubu vznikla pro výstavu Květinová unie, pořádanou Národní galerií Praha u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022.

Jakub Jansa is an artist combining various media from film to installations to live performances. His exhibitions tend to merge with the architecture of the places they inhabit. They are reminiscent of film or television sets, where the narrative gradually unfolds through a carefully considered dramaturgy of individual elements (video, objects, live action). Jansa has presented his work at the Ljubljana Biennial (2021), the CCA in Tel Aviv (2019), HEK in Basel (2020), Pioneer Works in New York (2018, PAF), and the Athens Biennial (2018), among others. He is the recipient of the Jindřich Chalupecký Prize for 2021. The most recent, eighth episode of the Club was created for the exhibition Květinová unie, organized by the National Gallery Prague on the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union in 2022.

Autor
Jakub Jansa
Nakladatel
UMPRUM
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-88308-55-3
Jazyk
english
Počet stran
276
Vazba
brožovaná