Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Smooth City

Smooth City

V předmluvě knihy Hladké město píše René Boer o změnách, které dnes utvářejí centrum Amsterdamu: ulice, které byly dříve známé svou drsností, se dnes vyznačují homogenní estetikou, minimalistickými výlohami a nablýskanými taxíky Uber. To jsou typické znaky "hladkého města": města, v němž se neustále zvyšuje touha po "dokonalosti", efektivitě a kontrole. Je to druh města, které je sterilní, čisté a prokládané novými technologiemi, díky nimž je městský život zdánlivě "dokonalý" a bez tření. Lze si však klást otázku, zda je v hladkém městě ještě místo pro odchylky od norem, formy tření nebo nějakou alternativu?

In the foreword of Smooth City, René Boer writes about changes shaping the city center of Amsterdam nowadays: how the streets once known for their roughness, are now characterized by homogenous aesthetics, minimalist shopping windows and shiny Uber taxis. These are typical characteristics of the ‘smooth city’: a city in which the urge for ‘perfection’, efficiency and control is constantly increasing. It is a kind of city which is sterile, clean and layered with new technologies, which makes urban life seemingly ‘perfect’ and frictionless. It can be questioned, however, whether there is still place for divergence from norms, forms of friction or any alternative in the smooth city?

více informací ...
570,00 Kč Skladem 4 ks

s DPH

René Boer v knize Smooth City tvrdí, že tato nová verze urbanity podkopává demokratickou povahu a emancipační potenciál měst a téměř neponechává prostor pro experiment, nenormativitu a transgresi. Ačkoli kniha uvádí, že touha po bezpečném, čistém a dobře fungujícím městském prostředí je pochopitelná, poskytuje také rámec, jak tuto posedlost dokonalostí zpochybnit a místo toho společně usilovat o porozitu městské sféry. Hladké město nabízí kritickou analýzu původu, charakteristik a důsledků hladkého města a přináší velmi vítané úvahy o městské realitě, v níž v současnosti žijeme. Kniha obsahuje také sérii "hladkých krajin", koláží vytvořených vizuálním umělcem a grafickým designérem Keesem de Kleinem, které reflektují tuto hladkou městskou realitu.  

  René Boer argues in Smooth City that this new version of urbanity undermines the democratic nature and the emancipatory potential of cities, and hardly leaves any space for experiment, non-normativity and transgression. Although the book states that the desire for a safe, clean and well-functioning urban environment is understandable, it also provides a framework to challenge this obsession with perfection and to instead collectively work towards porosity in the urban realm. Smooth City offers a critical analysis of the origins, characteristics and consequences of the smooth city and brings some very welcome reflections on the urban reality we are currently living in. The book also contains a series of ‘smoothscapes’, collages made by visual artist and graphic designer Kees de Klein, reflecting on this smooth urban reality.  

Autor
René Boer
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2023
ISBN
978-94-93246-20-1
Jazyk
english
Počet stran
272
Vazba
paperback
Rozměr
19 x 12 cm