Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Dematerialization and Documentation

Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Dematerialization and Documentation

Kniha Konceptuální umění v kurátorské perspektivě: Mezi dematerializací a dokumentací se zaměřuje na kurátorskou praxi vystavování konceptuálního umění. Skutečnost, že konceptuální díla nejsou založena na objektech, vytváří výzvy při jejich vystavování nebo opětovném vystavování. Kniha nabízí různé pohledy na to, jak zacházet s konceptuálním uměním v kontextu muzea, a to na základě tří podrobných případových studií a rozsáhlého úvodu, v němž je analyzován paradox konceptuálního umění. Zabývá se také historií vystavování konceptuálních uměleckých děl a vlivem kurátorů na jejich kanonizaci.

The book Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Dematerialization and Documentation focuses on the curatorial practice of exhibiting conceptual art. The fact that conceptual works are not object-based, creates challenges in exhibiting or re-exhibiting them. This book offers various perspectives on how to handle conceptual art in the context of the museum, based on three detailed case studies and an extensive introduction in which the paradox of conceptual art is analyzed. It also elaborates on the history of exhibiting conceptual artworks, and on the influence of curators in their canonization.

více informací ...
630,00 Kč Skladem 2 ks

s DPH

Cílem knihy není nabídnout jednoznačná praktická řešení, ale zvýšit povědomí o této problematice a různých způsobech jejího řešení v rámci tradičního kurátorského pole. Je relevantní pro studenty umění a kultury (zejména muzejních a kurátorských oborů), odborníky z oblasti umění a muzejnictví a všechny zájemce o umění 60. a 70. let 20. století. 

Nathalie Zonnenberg je historička umění a kurátorka. Získala doktorát z dějin umění na Vrije Universiteit v Amsterdamu (NL). Pravidelně píše o současném umění. Přednáší dějiny umění na Open University (NL) a v postgraduálním programu kurátorských studií na KASK/Královské akademii výtvarných umění v Gentu (BE).

The aim of the book is not to offer clear-cut practical solutions, but to raise awareness of the issue and the different ways of dealing with it within the traditional curatorial field. It is relevant for students of art and culture (particularly in museum and curatorial studies), art and museum professionals, and everyone interested in the art of the 1960s and 1970s. 

Nathalie Zonnenberg is an art historian and curator. She holds a PhD in Art History from Vrije Universiteit, Amsterdam (NL). Zonnenberg regularly writes on contemporary art. She lectures Art History at the Open University (NL) and at the post-graduate Curatorial Studies programme at KASK/the Royal Academy of Fine Arts in Ghent (BE).

Autor
Nathalie Zonnenberg
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2019
ISBN
978-90-78088-76-9
Jazyk
english
Počet stran
240
Vazba
paperback