Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Hlavu vzhůru! Furt se de!

Hlavu vzhůru! Furt se de!

Andrea Březinová (ed.), Blanka Petráková (ed.), Jitka Škopová (ed.)

Projekt seznamuje veřejnost s mnohovrstevnatou osobností malířky, ilustrátorky a designérky textilu Marie Fischerové-Kvěchové, která byla odvážnou a emancipovanou ženou, ale také milující matkou a duší vily Sakrabonie v Černošicích, kde se koncentrovalo společenství jedné z mnoha větví rodiny Fischerových. Ti vlastnili prosperující cihelnu v Libčicích nad Vltavou a byli v českých zemích prvními, kteří se na konci 19. století začali s velkým úspěchem věnovat výstavbě zděných továrních komínů a komínů s vodojemy. Masarykův citát Hlavu vzhůru! Furt se de! se stal nejen mottem této části projektu Průmysl a umění, ale zejména heslem rodiny v době, kdy po více než půlstoletí usilovné práce na poli stavebního průmyslu přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových.

The project introduces the public to the multifaceted personality of painter, illustrator, and textile designer Marie Fischerová-Kvěchová. She was a bold and emancipated woman, a loving mother, and the spirit of the Sakrabonie villa in Černošice. The Fischer family, owners of a thriving brickworks in Libčice nad Vltavou, were pioneers in the late 19th century in the successful construction of brick factory chimneys and chimneys with water tanks in the Czech lands. Masaryk's quote "Hlavu vzhůru! Furt se de!" became not only the motto of this part of the Industry and Art project but especially the family's slogan during the nationalization of Fischer enterprises in February 1948 after more than half a century of diligent work in the construction industry.

více informací ...
699,00 Kč Skladem 6 ks

s DPH

 Vedle firem propadly státu i pozemky a mnohé obytné stavby a členové rozvětvené rodiny se museli s tímto převratem vypořádat, najít si jiné uplatnění a nové místo k životu. Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Svoji tvorbu zasvětila třem hlavním tématům, k nimž se neustále vracela: přírodě, lidové kultuře a dětem. Její popularita jako ilustrátorky knih pro děti kulminovala na konci třicátých let a během druhé světové války. Po komunistickém puči v únoru 1948 nemohla veřejně prezentovat své dílo. Jako umělkyně spjatá s masarykovskou demokracií byla označena za vládní malířku z první republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven a antikvariátů. Přestože bylo vydávání knih s jejími ilustracemi s nástupem komunismu na dlouhá desetiletí přerušeno, její nesmírně bohatá ilustrátorská činnost měla velký ohlas a vliv na utváření estetického cítění dětí několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky. Autory textů jsou Jitka Škopová, Blanka Petráková, Andrea Březinová, Martin Lukavec, Petr Toth a Jan Květina. Grafika Jakub Novotný. Kniha vznikla v rámci výzkumného projektu „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry“, financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR. Doprovází stejnojmennou výstavu, která se konala v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně od 25. 3. do 28. 8. 2022.

Alongside the companies, the state took over lands and many residential buildings, forcing members of the extended family to cope with this upheaval, find alternative employment, and seek new places to live. Marie Fischerová-Kvěchová thrived in an environment previously dominated by men, emerging as an active woman and creator of national values. Her multidisciplinary approach connected fine arts, illustration, book creation, and applied arts. She dedicated her work to three main themes—nature, folk culture, and children—topics she consistently revisited. Her popularity as a children's book illustrator peaked in the late '30s and during World War II. After the communist coup in February 1948, she couldn't publicly showcase her work, labeled as a government painter from the First Republic era. Despite the interruption of publishing books with her illustrations during the communist era, her immensely rich illustrative work had a significant impact on shaping the aesthetic sensibilities of children for several generations. Her persona reflects the principles of an open Europe and the spiritual and democratic values of the First Republic. The book was created as part of the research project "Industry and Art: Overlooked Regional Personalities of Entrepreneurs as Drivers of Czechoslovak Economic Progress, Their Significance, and Collaboration with Artists, Architects, and Designers," funded by the Ministry of Culture of the Czech Republic. It accompanies the exhibition of the same name held at the Southeast Moravian Museum in Zlín from March 25 to August 28, 2022.

Autor
Andrea Březinová (ed.), Blanka Petráková (ed.), Jitka Škopová (ed.)
Nakladatel
UMPRUM
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-88308-66-9
Jazyk
Česky
Počet stran
368 stran
Vazba
švýcarská vazba
Rozměr
220 × 295 mm

Mohlo by vás zajímat

sleva -16%

Civilizovaná žena - Poškozený obal

Martina Pachmanová

950,00 Kč 800,00 Kč

950,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku
Novinka

Bydlení, Navrhování bytového interiéru

Iva Potůčková

600,00 Kč

600,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku