Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Křičím: „To jsem já.“

Křičím: „To jsem já.“

Miloš Hroch

Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost / Stories of Czech fanzines from the 80s till now

více informací ...
490,00 Kč Skladem 5 ks

s DPH

Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost / Stories of Czech fanzines from the 80s till now 
 

Knižní publikace Křičím: „To jsem já.“, kterou vydalo v listopadu 2017 nezávislé nakladatelství PageFive, bere vůbec poprvé čtenáře na průzkum málo probádané sféry českých fanzinů, tedy neoficiálních amatérských časopisů. Nabízí příběhy těch, kteří se nadchli pro první počítačové hry nebo psali sci-fi povídky, obsesivně sestavovali vlastní žebříčky metalové hudby, hardcore je dovedl na pouliční demonstrace nebo si přáli změnit nastavení společnosti vůči ženám. A ze všeho se svobodně vypsali na stránkách svého časopisu.


 

Bilingvní publikace Křičím: „To jsem já.“ nabízí na ploše 230 stran také unikátní archivní dokumentaci a je rovněž cenným příspěvkem pro zahraniční čtenáře, protože fanzinová kultura mimo angloamerické prostředí není téměř vůbec zmapovaná.


 

Vydávání fanzinů je nemoc. Nákaza se z Ameriky a klubu fanoušků sci-fi přes britské punkery rozšířila po celém světě a dostala i do Československa. Příznaky a průběh fanzinové horečky v domácím kontextu sleduje autor Miloš Hroch (Radio Wave) v úvodní eseji. A kniha pak v sedmi kapitolách vypráví několik dobrodružných příběhů těch, co se nakazili – mezi nimi byl i hudební publicista a spisovatel Karel Veselý, který knihu opatřil předmluvou.


 

Přestože všichni hrdinové a hrdinky knihy pocházejí z rozdílných zázemí, zastávají jiné názory a chovají vášeň pro něco jiného, sdílí jedno – fanziny jsou pro ně vyjádřením vlastní identity, prostorem k sebeurčení. „Publikace má výhodu, že s ní můžeš mávat kolem sebe a křičet ‚to jsem já,‘“ shrnuje v knize esenci takových tiskovin jeden fotograf, představitel nejmladšího proudu fotozinů. Zatímco se vedou diskuze o zániku tištěných médií, mikrokosmos nezávislého tisku se rozpíná – a kniha Křičím: „To jsem já.“, na kterou editorsky dohlížel Pavel Kroulík (Respekt), je vstupní branou do této sféry. 

 
Miloš Hroch (hardcore punk), Ivan Adamovič (sci-fi), Jitka Kolářová (riot grrrl a feminismus), Michal Nanoru, Pavel Turek (fotoziny), Jaroslav Švelch (počítačové hry), Antonín Tesař (komiks) a Viktor Palák (metal)
 


 

---


 

The book I shout “That‘s me!” Stories of Czech fanzines from the 80s till now, published in November 2017 by PageFive, for the first time takes its readers through uncharted waters of the Czech fanzine scene, that is, of unofficial amateur magazines. It brings to light stories of those who fell for computer games or wrote sci-fi stories, who obsessively compiled their own metal music charts, who were driven to street demonstrations by hardcore punk music or who wanted to change the standing of women in society. And who then wrote about it freely in their magazines.


 

The bi-lingual publication I shout “That‘s me!” Stories of Czech fanzines from the 80s till now of over 230 pages features unique archival content and should be of interest to foreign readers too, as the fanzine culture outside of the Anglo-American scene is practically unmapped.


 

Publishing fanzines is an illness. The bug spread from American sci-fi fans, through British punks into a worldwide epidemic and reached Czechoslovakia even before the fall of the Iron Curtain in 1989. The symptoms and course of the fanzine fever in the local context are described by Miloš Hroch (Radio Wave) in the introductory essay. The book then tells the stories of the afflicted in seven chapters; among them is music publicist and writer Karel Veselý, who wrote the preface to the book.


 

Even though all of the book‘s heroes come from different backgrounds, have different opinions and different passions, they all share one common thing: fanzines are a means of self-expression and self-determination for them. "This type of publication has the advantage that you can wave it around and shout 'That's me!'" a photographer, a protagonist of the youngest fanzine trend of photozines, explains the essence of fanzines in one of the chapters of the book. And while there is talk of the decline of printed media, the microcosm of independent printing is constantly expanding. The book I shout “That‘s me!”, edited by Pavel Kroulík (Respekt) is an entry gate into it.


 

Chapter authors: Miloš Hroch (hardcore punk), Ivan Adamovič (sci-fi), Jitka Kolářová (riot grrrl and feminism), Michal Nanoru, Pavel Turek (photozines), Jaroslav Švelch (computer games), Antonín Tesař (comics) a Viktor Palák (metal)

ISBN
978-80-270-2942-6
Autor
Miloš Hroch
Jazyk
česky/anglicky
Vazba
měkká
Velikost
175x245 mm
Nakladatel
PageFive
Datum vydání
listopad 2017
Grafická úprava
František Kast, Přemysl Zajíček
Grafická technika
V8