Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Authenticity?

Authenticity?

Barbara Cueto, Bas Hendrikx

Pozorování a umělecké strategie v post-digitálním věku

Co znamená autenticita v době, kdy digitální technologie prostupuje každý aspekt našeho života?

Observations and Artistic Strategies in the Post-Digital Age

What does authenticity mean in a time where digital technology permeates every aspect of our lives?

více informací ...
510,00 Kč Skladem 2 ks

s DPH

Každodenní konotace původního, skutečného, upřímného, platného, historického nebo hlubokého jsou známé a opakem autentického pak může být povrchní, falešný, nezdá se, nebo jen nový. Nicméně „to skutečné“ je stále plodným výchozím bodem pro analýzu změn v post-digitální společnosti. Digitální technologie je součástí téměř každého osobního vztahu, pracovních podmínek a estetických praktik. Co to znamená pro „autentické“? K odhalení nuancí konceptu současné autenticity si tato kniha klade za cíl spojit různé myslitele, aby se zamysleli nad významem autentického nyní. Jako proces a jako plynulé a performativní schéma, které se má uskutečnit kdykoli – nejen ve smyslu umění a umělecké tvorby, ale proudí do každého jednotlivého zákoutí současného života, od intimního až po veřejnost.

The everyday connotations of the original, the real, sincere, valid, historical or deep are well-known, and the opposite of the authentic may then be the superficial, false, not-what-it-seems, or just new. Nonetheless 'the real thing’ is still a fruitful starting point to analyze changes in the post-digital society. Digital technology is embedded in almost every personal relationship, in labour conditions, and in aesthetic practices. What does this mean for the 'authentic'? To unfold the nuances of the concept of contemporary authenticity this book aims to bring together different thinkers to reflect on the meaning of the authentic now. As a process and as a fluid and performative scheme to be enacted at any time—not just in terms of art and art making but flowing into every single nook of contemporary life, from the intimate to the public.

Autor
Barbara Cueto, Bas Hendrikx
Nakladatel
Valiz
Rok vydání
2017
ISBN
978-94-92095-23-7
Jazyk
Anglicky
Počet stran
160
Vazba
Brožovaná
Rozměr
220 x 170

Mohlo by vás zajímat

Being Public

Jeroen Boomgaard, Rogier Brom

510,00 Kč

510,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku

Compassion

Jeroen Boomgaard

510,00 Kč

510,00 Kč bez DPH

Skladem

Do košíku