Powered by Smartsupp
Poštovné zdarma nad 2500 Kč, Osobní odběr v Praze

Planta sapiens

Planta sapiens

O inteligenci rostlin

Fascinující sonda do vnitřního světa rostlin založená na nejmodernějším výzkumu rostlinné inteligence. Paco Calvo, přední osobnost filozofie rostlinné signalizace a chování, v knize Planta sapiens předkládá zcela nový pohled na biologii rostlin a vysvětluje, jak rostliny pohánějí technologický rozvoj: od robotiky přes umělou inteligenci až po řešení ekologické krize. především však dokládá, že rostliny nejsou jen zelená kulisa ani pouhé suroviny - jsou to aktivní živé organismy s vlastními zájmy.

A fascinating probe into the inner world of plants based on cutting-edge research into plant intelligence. In Planta sapiens, Paco Calvo, a leading figure in the philosophy of plant signaling and behavior, presents a completely new perspective on plant biology and explains how plants are driving technological development: from robotics to artificial intelligence to solving the ecological crisis.Above all, he shows that plants are not just green scenery or mere raw materials - they are active living organisms with their own interests.

více informací ...
408,00 Kč Skladem 1 ks

s DPH

Dokážeme-li pochopit, jaké je to být rostlinou, mohli bychom mít z okolního světa mnohem víc. Schopnosti rostlin vědci dokumentují už desítky let. Prokázali, že rostliny spolu komunikují, manipulují s ostatními druhy a provádějí důmyslné pohyby. Méně známé jsou nejnovější důkazy, že rostliny mohou mít „vědomí“. Ačkoli nemají mozek, jejich mikroskopické vnitřní pochody odkrývají soustavu, která se příliš neliší od nervové sítě v našem těle. Dokážou si tak pamatovat, učit se a disponují inteligencí, která jim umožňuje chovat se adaptivně, flexibilně, účelně a předvídavě. Pokud se na rostliny podíváme novým způsobem, může to zásadně proměnit celé naše chápání světa.

If we can understand what it's like to be a plant, we could get a lot more out of the world around us. Scientists have been documenting the abilities of plants for decades. They have shown that plants communicate with each other, manipulate other species and perform ingenious movements. Less well known is the most recent evidence that plants may have "consciousness." Although they don't have brains, their microscopic inner workings reveal a system not too dissimilar to the neural network in our bodies. Thus they can remember, learn and have an intelligence that allows them to behave adaptively, flexibly, purposefully and with foresight. If we look at plants in a new way, it could fundamentally change our whole understanding of the world.

Autor
Natalie Lawrencová, Paco Calvo
Nakladatel
Kazda
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7670-096-3
Jazyk
český
Počet stran
288
Vazba
pevná
Rozměr
13,5 x 20,8 cm