FESTIVAL

ILUSTRACE

2016

24—28/9

Cihelná 4, Praha 1

 

Sledujte náš

Facebook!

Follow us

on Facebook!

OPEN CALL

Vystavujte na festivalu ilustrace LUSTR 2016,

rozdáváme divoké karty!

 

Třetí ročník festivalu současné autorské ilustrace LUSTR letos proběhne 24—28. září. Festival navazuje na loňský vydařený ročník a opět zakotví v Cihelné 4, na Malé Straně  v Praze v opuštěném třípatrovém domě, který od podlahy až po půdu naplní mladým uměním – buďte u toho.

 

Tvoříte, kreslíte, malujete, vystřihujete díla, která se dají považovat za ilustrace a chcete vystavovat na LUSTRu 2016? Přihlaste se na e-mail opencall@lustrfestival.cz do 5. 8. 2016  a získejte tak možnost prezentovat svou práci tisícům návštěvníků. Z došlých portfolií vybereme horké kandidáty, kteří doplní letošní kurátorský výběr vystavujících.

 

Do přihlašovacího e-mailu uveďte své jméno, adresu a kontakt, název, formu a přibližný rozsah chystané expozice. Přílohou nebo externím odkazem zašlete ukázky projektu, který chcete vystavit, nebo jiné ukázky volné tvorby.

 

Festival LUSTR 2016 nabídne čerstvý mix zhruba čtyřicítky ilustrátorů – od zvučných jmen oboru až po
nové talenty. Kromě výstavy proběhnou i na zábavné a tvůrčí workshopy, projekce a divácká soutěž

o nejoblíbenějšího ilustrátora.

 

 

 

www.lustrfestival.cz

www.czechillustrators.cz

www.facebook.com/lustrfestival

 

OPEN CALL

Exhibit at the LUSTR 2016, the festival of illustration art. We are handing out the wild cards!

 

The third year of LUSTR, the annual festival of fresh original illustration art, will take place from
September, 24—28. On the back of the last year's successful run, the LUSTR festival will once again find home in Cihelná 4 Street, in Prague’s Malá Strana district. An abandoned three-story house will be filled with young creative art up to the roof - be there, too.

 

Do you draw, paint, cut out original art that can be considered illustration art? Do you want to exhibit your work at the LUSTR 2016? Contact us at the address opencall@lustrfestival.cz before 5th of August and get
a chance to present your art to thousands of visitors. Based on the portfolios, we will select the hottest candidates to joint this year's exhibitors selected by the festival curators.

 

When sending your application email, please include your name, address and contact, as well as the name, form and approximate volume of your planned exhibition installation. Please attach or send an external link with your work portfolio, whether it would be the project you want to exhibit or general samples of your artwork.

 

LUSTR 2016 offers a fresh mix of about forty illustrators - combining big names with upcoming talent. Apart from the exhibition, we will offer fun and creative workshops, screenings and an audience award for the most popular illustrator.

 

 

 

www.lustrfestival.cz

www.czechillustrators.cz

www.facebook.com/lustrfestival

 

 

Organizátor festivalu

& Kontakt pro média:

774 262 553

777 847 048

info@lustrfestival.cz

www.lustrfestival.cz

ilustrace:

Juliana Chomová

 

© 2016 LUSTR Festival